ในประเทศไทย

ในต่างประเทศ

เครือข่ายบริษัท

Toyota Boshoku Asia.Co.,Ltd.

ที่ตั้ง: กรุงเทพ, ประเทศไทย

รูปแบบธุรกิจ: จัดหาเบาะที่นั่งรถยนต์และอุปกรณ์กรองน้ำมันภายใน

ก่อตั้งเมื่อ: มิถุนายน 2544

 

Toyota Boshoku Siam Metal Co.,Ltd.

ที่ตั้ง: ชลบุรี, ประเทศไทย

รูปแบบธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะสำหรับผลิตเบาะที่นั่ง

ก่อตั้งเมื่อ: กันยายน 2545

S.K. Auto Interior Co.,Ltd

ที่ตั้ง: ฉะเชิงเทรา, ประเทศไทย

รูปแบบธุรกิจ: ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งภายใน

ก่อตั้งเมื่อ: มกราคา 2538

 

STB Textile Industry Co.,Ltd.

ที่ตั้ง: ระยอง, ประเทศไทย

รูปแบบธุรกิจ: ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์กรองอากาศ วัสดุที่ใช้ในการหุ้มเบาะที่นั่ง และอื่นๆ

ก่อตั้งเมื่อ: มีนาคม 2538

Toyota Boshoku Gateway (Thailand) Co.,Ltd

ที่ตั้ง: ฉะเชิงเทรา, ประเทศไทย

รูปแบบธุรกิจ: ผลิตและจัดจำหน่ายเบาะที่นั่งและอุปกรณ์ตกแต่งประตูรถยนต์

ก่อตั้งเมื่อ: สิงหาคม 2540

 

STB Textile Industry Co.,Ltd.

ที่ตััง: ชลบุรี , ประเทศไทย

รูปแบบธุรกิจ: ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์กรองอากาศ วัสดุที่ใช้ในการหุ้มเบาะที่นั่ง และอื่นๆ

ก่อตั้งเมื่อ: มีนาคม 2538

Thai Seat Belt Co.,Ltd

ที่ตั้ง: ชลบุรี , ประเทศไทย

รูปแบบธุรกิจ: ผลิตและจัดจำหน่ายเข็มขัดนิรภัยและสายรัด

ก่อตั้งเมื่อ: พฤษภาคม 2537

 

Toyota Boshoku Filtration System (Thailand) Co.,Ltd.

ที่ตั้ง: ระยอง, ประเทศไทย

รูปแบบธุรกิจ: ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนกรองอากาศ และชิ้นส่วนรถยนต์

ก่อตั้งเมื่อ: มิถุนายน 2545

www.tbfst.co.th

BOSHOKU AUTOMOTIVE (THAILAND) CO., LTD.

ที่ตั้ง: ระยอง, ประเทศไทย

รูปแบบธุรกิจ:ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งภายใน

ก่อตั้งเมื่อ: พฤศจิกายน 2553